Važni telefoni

Ocijeni >

Služba predsjednika opštine:+382(0)52 360102; +382(0)52 360103;
Sekretar sekretarijata za  finansije i ekonomski razvoj:+382(0)52 361977, email: sozabljak@tcom.me;
Savjetnik za utvrđivanje i kontrolu poreza za nepokretnosti:+382(0)52 360180;
Komunalni inspektor i inspektor za saobraćaj i puteve:+382(0)52 360505, email: urbanizamzabljak@tcom.me
Savjetnik za obrazovanje i prevenciju narkomanije:Ljeposava Miljić tel:+382(0)52 886637      
Boračkoinvalidska i socijalna zaštita:+382(0)52 361271
Služba skupštine opštine:+382(0)52 361969;
Agro biznis info centar:+382(0)52 361101, email: agrobiznis@tcom.me
Služba zastite:+382(0)67 9091006, email: sluzbazastitezabljak@gmail.com
JU centar za kulturu Žabljak:+382(0)52 361057, email: czkzabljak@gmail.com 
JP za stambeno komunalne poslove: +382(0)52 361179;
Turistička organizacija Žabljak:+382(0)52 361802, email: durmitor1@tcom.me