Važni telefoni

Ocijeni >

Služba predsjednika opštine:+382 (0)52 360 102, 360 103
Komunalni inspektor i inspektor za saobraćaj i puteve:+382 (0)52 360 505
Služba skupštine opštine:+382 (0)52 361 969
Agro-biznis info centar:+382(0)52 361 101
JU centar za kulturu Žabljak:+382 (0)52 361 057
Turistička organizacija Žabljak:+382 (0)52 361 802