Važni telefoni

Ocijeni >

SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE  +382(52)360102; +382(52)360103      
SEKRETAR SEKRETARIJATA ZA  FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ   +382(52)361977      
email: sozabljak@tcom.me
SAVJETNIK ZA UTVRĐIVANJE I KONTROLU POREZA ZA NEPOKRETNOSTI  +382(52)360180       
KOMUNALNI INSPEKTOR I INSPEKTOR ZA SAOBRAĆAJ I PUTEVE +382(52)360505      
email: urbanizamzabljak@tcom.me
SAVJETNIK ZA OBRAZOVANJE I PREVENCIJU NARKOMANIJE
Ljeposava Miljić  tel:  +382(52)886637      
BORAČKOINVALIDSKA I SOCIJALNA ZAŠTITA  +382(52)361271      
SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE  +382(52)361969      
AGRO BIZNIS INFO CENTAR +382(52)361101      
email: agrobiznis@tcom.me
SLUŽBA ZASTITE  +382(67)9091006      
email: sluzbazastitezabljak@gmail.com
JU CENTAR ZA KULTURU ŽABLJAK +382(52)361057      
email: czkzabljak@gmail.com
JP ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE  +382(52)361179       
TURISTIČKA ORGANIZACIJA ŽABLJAK  +382(52)361802      
email: durmitor1@tcom.me