Važni telefoni

Ocijeni >

SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE  +382(0)52 360102; +382(0)52 360103      
SEKRETAR SEKRETARIJATA ZA  FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ   +382(0)52 361977      
email: sozabljak@tcom.me
SAVJETNIK ZA UTVRĐIVANJE I KONTROLU POREZA ZA NEPOKRETNOSTI  +382(0)52 360180       
KOMUNALNI INSPEKTOR I INSPEKTOR ZA SAOBRAĆAJ I PUTEVE +382(0)52 360505      
email: urbanizamzabljak@tcom.me
SAVJETNIK ZA OBRAZOVANJE I PREVENCIJU NARKOMANIJE
Ljeposava Miljić  tel:  +382(0)52 886637      
BORAČKOINVALIDSKA I SOCIJALNA ZAŠTITA  +382(0)52 361271      
SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE  +382(0)52 361969      
AGRO BIZNIS INFO CENTAR +382(0)52 361101      
email: agrobiznis@tcom.me
SLUŽBA ZASTITE  +382(0)67 9091006      
email: sluzbazastitezabljak@gmail.com
JU CENTAR ZA KULTURU ŽABLJAK +382(0)52 361057      
email: czkzabljak@gmail.com
JP ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE  +382(0)52 361179       
TURISTIČKA ORGANIZACIJA ŽABLJAK  +382(0)52 361802      
email: durmitor1@tcom.me